FÖRSTA BYGGSATSEN

 

 

NUMMER1                              MÅTT 95x55x40 CM.

 

 

 

 

NUMMER 2          8 FACK   MÅTT 50x50x20 CM

 

 

 

 

NUMMER 3          2 FACK   MÅTT.   60x40x30 CM

 

 

 

 

NUMMER 4        3 FACK     MÅTT    75x40x30 CM

 

 

 

 

NUMMER 5     3 FACK      MÅTT     75X30X25  CM

 

 

 

 

NUMMER 6        4 FACK   MÅTT   80X30X25  CM 

 

 

 

 

NUMMER 7       3 FACK   MÅTT    75X35X25 CM

 

 

”BOLÅDOR”

 

 Låda 1 från vänster >3 kg, låda 2 >3-5 kg, låda 3 >fr. 5 kg  

 

Trevåningsbur till salu

 

 Sommarbur

 

 

 

Utebur

 

Klicka här för flera smådjursburar

 

 

 

 

 

Sidans början                   Startsidan